המועד להגשת הצעות למיכרז 15/2019 הוארך עד ליום ראשון 23.6.2019 בשעה 12:00.

מכרז 15/2019 למתן שירותי פיקוח וייעוץ בעינייני בטיחות ומפגעים, לרבות ממונה בטיחות.
המועד להגשת הצעות למיכרז הוארך עד ליום ראשון 23.6.2019 בשעה 12:00.
סיור קבלנים /מציעים נוסף יערך ביום חמישי 20.6.2019 בשעה 12:00, יציאה מחדר ישיבות המועצה רחוב רותם 1 עומר.