החל מערב שבת 1.7.16 ייסגר מחסום מחלף תפוז בשעה 23:00

החל מערב שבת 1.7.16 ייסגר מחסום מחלף תפוז בשעה 23:00 (כיום המחסום נסגר בשעה 24:00), כך שכל הכניסות לעומר יסגרו באותה השעה והכניסה ליישוב תתאפשר רק מהמחסום ברחוב תמר. בבוקר בשעה 06:00 יפתחו כל המחסומים. לפרטים נוספים ניסים ניר דובר המועצה 08-6291133. 08-6291131.