החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-ועדת השלושה

 

מכרז: שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי, מס’ מח/21/2020