הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת רכב מסוג פיג’ו 508 במצבו הנוכחי מאת המועצה

מועצה מקומית עומר
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מאת המועצה המקומית עומר
המועצה המקומית עומר (להלן: ” המועצה”) מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות
לרכישת כלי רכב מסוג פיג’ ו 508 ,ACTIVE( 2016 ) במצבו הנוכחי (AS IS)מאת
המועצה.
מסמכי ההזמנה יועמדו לרשות המעוניינים, לעיון ולהורדה, באתר המועצה. ניתן להגיע לראות את כלי הרכב, ביום 13.2.2022,  בתאום מראש עם אחראי רכב במועצה, מר רועי קמחי, בטל’ שמספרו:   053-8655755.
מובהר, כי יש לתאם שעת הגעה מראש.
את ההצעה יש להגיש ידנית, במעטפה סגורה עליה נכתב “הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מאת המועצה המקומית עומר”, וזאת עד ליום 15.2.2022 ולא יאוחר מהשעה 12:00,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה שברח’ תמר 45 עומר.
הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה.
על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי ההזמנה כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאיה.

להלן מסמכי ההזמנה לעיון והורדה:

הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מאת המועצה