הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

חוזר רשומ”ק – 6

עדכני לתאריך ‏24/08/2023

 

 

 

לכבוד

תושבי הרשות המקומית  עומר

 

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

 

שם הרשות המקומית: עומר

 

 

בהמשך למודעה שפורסמה בעניין חוברות הגשת מועמדות

 

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

 

החל מהיום 24.8.23 באולם ספורט “ספורטק” בישוב עומר בין השעות 17:00-20:00

 

ובימים  27.8 – 28.8  במשרדי המועצה המקומית בין השעות 9:00 – 16:00 אצל רחל או הדר

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים:

10.9.23 בין השעות  18:00-19:30  בבי”ס עומרים

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

 

תאריך      22.8.23                                         מנהל/ת הבחירות בעומר    אורית פיניש