הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

                                                                                      

            מועד הבחירות: יום שלישי, י”ח שבט ה’תשפ”ד, 27.2.24.

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ-350 יהיה המקום פתוח מ 07:00-20:00.

1.

 

 

 

 

אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית עומר,  רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:

מספר הקלפי מקום הקלפי מען הקלפי
4.0 מועדון “בית דפנה” דפנה , עומר
6.0 בית המוסיקה הדר, עומר
9.0 בי”ס עומרים בניין 1 הדר, עומר
 

2.

 

אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

Ÿ מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
Ÿ מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

* “אדם המוגבל בניידות” – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

אורית פיניש

מנהלת הבחירות מועצה מקומית

עומר