הדלקת נרות חנוכה ופעילות בשיתוף חב”ד עומר בכל ערב חנוכה במרכז המסחרי

הדלקת נרות חנוכה ופעילות בשיתוף חב”ד עומר בכל ערב חנוכה במרכז המסחרי