דרושות ממלאות מקום, סייעות לגני ילדים. העבודה בכל ימות השבוע.

עבודה חינוכית מאתגרת בעומר. דרושות ממלאות מקום סייעות לגני ילדים. העבודה בכל ימות השבוע. קורות חיים ניתן להעביר בדוא”ל ל liatg@omer.muni.il לפקס: 08-6291110. או בטלפון 08-6291133, 08-6291166, 08-6291184. המודעה מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה לגברים ולנשים.