גם החודש תגביר המועצה המקומית עומר את האכיפה בנושא כלבים משוטטים.

תושבים יקרים, לידיעתכם, מבצעי לכידת כלבים משוטטים יתבצעו גם בשעות לא שגרתיות (בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה המאוחרות).

גם החודש תגביר המועצה המקומית עומר את האכיפה בנושא כלבים משוטטים.

המאמצים נשאו פרי ומספר הכלבים המשוטטים בעומר נמצא בירידה, עובדה המצביעה על כך שבעלי הכלבים דואגים שכלביהם לא ישוטטו, נשמח אם כולם ימשיכו לשמור על כלביהם.

במקביל אנו פועלים להקמת גינות משחקים לכלבים והנושא זכה לעדיפות ונמצא בשלבים מתקדמים לקראת ביצוע.

גן המשחקים לכלבים הראשון הוקם בפארק חצב, בסמוך למגרש שחב”ק (שחקו בקהילה), גן משחקים נוסף הוקם בפארק אטד וגן המשחקים השלישי לכלבים הוקם בפארק תפוז, בין האמפיתאטרון למגרש הקטרגל.

לתשומת לבכם –  הקנסות המנהליים להם צפויים בעלי כלבים שילכדו על ידי המועצה:

כלב משוטט – 500 ש”ח,

כלב אשר אינו מחוסן או שהחיסון שלו פג תוקף – 1,500 ש”ח

כלב ללא רשיון או שרשיונו פג תוקפו – 500 ש”ח

אחזקת כלבים מסוכנים ללא רשיון – 5,000 ש”ח

אי התקנת שלט אזהרה בכניסה לחצר הבית – 250 ש”ח.

להלן תזכורת של עיקרי הוראות הדין בכל הקשור לטיפול והחזקה של כלבים:

  • ניתן להחזיק כלב בעומר רק לאחר שסומן אלקטרונית וניתן רישיון להחזקתו. תוקף הרישיון הינו לשנה מיום הוצאתו (יש להודיע תוך 30 יום על כל שינוי שחל בפרטים של הרישיון).
  • כלב שגילו מעל ל- 3 חודשים חייב בחיסון כנגד כלבת אחת לשנה.
  • יש למנוע מהכלב מלצאת מחוץ לתחום חצר בעליו אותה יש להחזיק סגורה עם שער נעול ועליו שילוט המודיע על המצאות הכלב בחצר.
  • הוצאת הכלב מחוץ לחצר תעשה רק כאשר הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על שני מטר. פיו של כלב המוגדר ככלב מסוכן חייב להיות חסום בזמם אשר אינו מאפשר לו לנשוך.
  • במידה וחס וחלילה הכלב נשך אדם יש להעביר את הכלב הנושך מיידית לבידוד בתחנת הסגר בב”ש למשך 10 ימים ולדווח, בתוך 24 שעות, לווטרינרית של המועצה.
  • אדם המטייל עם הכלב מחוץ לחצר חייב לפנות מיד, לפח אשפה סמוך, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או בחצרות של אחרים.

חריגה מהאמור לעיל תחייב את המועצה לפעול ולנקוט בהליכים (לרבות הטלת קנסות והגשת אישומים פלילים).

השרות הווטרינרי של המועצה פתוח לקבלת קהל בימי שלישי בין השעות 16:00 ל-  18:00, וכן לפי תאום טלפוני עם ד”ר מאיה בטלפון 053-6484172. פניות בכתב ניתן להפנות  לפקס’ 08-6291127 או בדואר לת.ד. 1 עומר 8496500.

ניסים ניר – דובר המועצה