גב’ ליטל גז, משמשת כרכזת מתנדבים של ועדת מל”ח הישובית (משק לשעת חירום) בהתנדבות.

גב’ ליטל גז, תושבת עומר, הביעה את רצונה לשמש כרכזת מתנדבים של ועדת מל”ח הישובית (משק לשעת חירום) ובהתנדבות.
בתוקף תפקידה יהיה לגייס, לשבץ, לשמר ולדאוג להשתלמויות מיקצועיות .
פנייה של גב’ ליטל גז אליכם הינה מטעמינו ולטובת מערך החירום של עומר.