בקשות תמיכה לשנת תקציב 2016

המועצה המקומית עומר מודיעה בזאת על האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2016.

התמיכה מיועדת למוסדות וגופים הפעילים בתחום היישוב בנושאים שלהלן:

  • נוער
  • ספורט
  • בתי כנסת
  • פעילות למבוגרים

למידע נוסף – הורידו את הקובץ בקישור זה