גאווה לעומר, כל בוגרי י”ב נגשו לבחינות הבגרות, 92.3 אחוז עברו בהצלחה את המבחנים.

ברכות לתלמידי, מורי, מנהלת ביה”ס ולאגף החינוך בביה”ס “המקיף עומר” על ההשגים הגבוהים בלימודיהם.
להלן תוצאות מבחני הבגרות תשע”ח, כפי שהועברו אלינו ממשרד החינוך:
בשנת תשע”ח למדו בכיתה י”ב 130 תלמידים, נגשו למבחני הבגרות 130 תלמידים -100%.
זכאים לבגרות 120 – 92.3%.
עומדים בדרישות סף לאוניברסיטה – 91.54%