במסגרת שדרוג קווי המים לעומר ע”י חברת מקורות, ביום רביעי, 21/03/2018, בשעות 08:30-17:00, ייסגר ויוחלף חיבור המים המרכזי בצומת הכניסה לפארק התעשייה,

במסגרת שדרוג קווי המים לעומר ע”י חברת מקורות, ביום רביעי, 21/03/2018, בשעות 08:30-17:00, ייסגר ויוחלף חיבור המים המרכזי בצומת הכניסה לפארק התעשייה,
בשעות אלה אספקת מים ליישוב תהיה מהחיבור המערבי בלבד (בוסטר מקורות).
יתכנו שיבושים באספקת המים במהלך העבודה.