במסגרת פעולות ומניעת מחלת הכלבת בעומר, מבצעת וטרינרית המועצה פיזור של פיתיונות אורליים (דרך הפה) לשועלים ותנים, עם תרכיב לחיסון נגד כלבת.

חיסון אורלי לשועלים ותנים כנגד מחלת כלבת
במסגרת פעולות ומניעת מחלת הכלבת בעומר, מבצעת וטרינרית המועצה פיזור של פיתיונות אורליים (דרך הפה) לחיות הבר, שועלים ותנים, עם תרכיב לחיסון נגד כלבת.
פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע והגנים והשירותים הוטרינרים של משרד החקלאות.
החיסון האוראלי אמור להקטין משמעותית את שיעור נגיעות השועלים והתנים בכלבת ואת סכנת ההדבקה לחיות בית ולאדם. אין חיסון זה פוטר מהצורך להמשיך בפעולות בקרה לצמצום צפיפות חיות הבר באזור וכמובן, ביצוע החיסון השנתי לכלבים נגד מחלה קטלנית זו.
הפיתיונות מפוזרים סביב שטח השיפוט של עומר, באמצעות רכב המועצה, מחוץ לשטח הבנוי. גודלם וצורתם כקופסאות גפרורים וצבעם אפור- חום. למרות שאין סכנה כל שהיא לאדם או לחיות המחמד, התושב מתבקש לא לגעת בהם ולהשאירם במקומם.
המקומות בהם מונחים הפיתיונות נקבעים על סמך תצפיות מוקדמות ופניות של תושבים למוקד המועצה (106) בדבר הימצאותם של שועלים ותנים.
במקרה מגע ישיר עם הפיתיון יש לרחוץ היטב ידיים, תוך שימוש בסבון ולהתקשר לוטרינרית המועצה 053-6484172.