בימים אלו פועלת הועדה המקומית בהליכי אכיפה יזומים כנגד חריגות בניה בישוב

“בימים אלו פועלת הועדה המקומית בהליכי אכיפה יזומים כנגד חריגות בניה בישוב (בהתאם למדיניות האכיפה שנקבעה).

הדגש הינו על פיצולי בתים ליחידות דיור בסטיה מהתקנון וללא היתר.

הועדה ממליצה לתושבים להקפיד על מילוי הוראות חוק התכנון והבניה בכלל ובפרט בעניין זה ולהימנע מביצוע חריגות בניה ותוספת יחידות דיור ללא היתרים.”