ביום שלישי 21.4.15 לא תהיה קבלת קהל אחה”צ במשרדי המועצה

ביום שלישי 21.4.15 לא תהיה קבלת קהל אחה”צ במשרדי המועצה