ביום שישי 9.12 בשעה 09:00 שישי נשי בבית התרבות עם שושה גורן

ביום שישי 9.12 בשעה 09:00 שישי נשי בבית התרבות עם שושה גורן