ביום רביעי, ט’ סיון תשע”ה 15.6.16, יתקיים ערב הורים לסיכום שנה בביה”ס “המקיף עומר”.

ביום רביעי, ט’ סיון תשע”ה 15.6.16, יתקיים ערב הורים לסיכום שנה בביה”ס “המקיף עומר”.
המורים המקצועיים יעמדו לרשות ההורים משעה 16:30 עד שעה 20:30.