בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה),תשל”ז 1977 מכריזה בזה המועצה המקומית עומר על משרות פנויות. פרטים באתר המועצה.

בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה),תשל”ז 1977 מכריזה בזה המועצה המקומית עומר על משרות פנויות כמפורט להלן
תיאור תפקידים מפורט, נתונים אישיים ודרישות תפקיד מיוחדות הדרושים למילוי המשרות ניתן לקבל באתר המועצה וכן ממזכירות המועצה טל’ – 6291122 – 08 , פקס – 6291110 –08 , דוא”ל- [email protected]
את המועמדות יש להגיש על גבי טופס אשר ניתן להוריד אותו באתר המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה וניסיון קודם לא יאוחר מ – 1.11.2015 שעה 13:00, האמור לעיל מכוון לגבר ואישה כאחד, המועמדים שעונים לקריטריונים יזומנו לעמוד בפני ועדת בחינה. לפרטים נוספים ניסים ניר דובר המועצה המקומית עומר.