בהמשך להנחיות לחזרה חלקית לשיגרה, הכניסה הדרומית והכניסה הצפונית לעומר נפתחו.

בהמשך להנחיות לחזרה חלקית לשיגרה, הכניסה הדרומית והכניסה הצפונית לעומר נפתחו.
סעו בזהירות.