1960-1980

1960
היישוב מחובר לרשת החשמל.

1961
קבוצה חדשה של מתיישבים, רובם תושבי באר-שבע, מנסה את מזלה ומקימה במקום מושבה. מקצת תושבי המושבה מתפרנסים מחקלאות ומקצתם עובדים ביישובים ובמפעלים בסביבה. היישוב ממשיך במתכונתו זאת כאשר החלק החקלאי בו מצטמצם והולך.

1963
באר מים נחפרת ביישוב, והוא זוכה סוף-סוף  לקבל מים זורמים.

1964
חברת רסקו חונכת 35 בתים חדשים בשכונה חדשה שנבנית במקום.

1964-1967
100 משפחות חדשות מצטרפות ליישוב.

1965
ועד חדש ליישוב, במסגרת המועצה האזורית בני שמעון. בראש הוועד עומד בצלאל גבר.

1966
חנוכת בית הספר היסודי “עומרים”.

1975

בצלאל גבר
היישוב הופך למועצה מקומית; בצלאל גבר נבחר לראשות המועצה.

1976
אבן פינה למרכז המסחרי בעומר.