אבני דרך

1948-1957

1948
עם תום מלחמת העצמאות מקימים לוחמי חטיבת הנגב את קיבוץ חורבנה. המתיישבים נאחזים בגבעה שבה נמצאו שרידים של יישוב ביזנטי קדום. הגבעה כונתה  “אל עומרי” בפי הבדווים הבודדים שהתגוררו באזור, ומכאן צמח מאוחר יותר שם היישוב – עומר. הקיבוץ עצמו אינו מחזיק מעמד ומתפרק  באותה שנה.

1950
שוב משנה היישוב את צביונו. הוא הופך  למושב עובדים המונה 23 משפחות, חלקן מעולי הונגריה ורומניה, המנסות את מזלן במקום. הקבוצה משנה מקום ועוברת מן האזור שבו שוכן היום פארק התעשייה לאזור שבו נמצאת עומר היום. הניסיון כשל, והיישוב מתפרק פעם נוספת.

1957
למקום מובאים עולים מצפון אפריקה. הם מקימים מושב ומתפרנסים מגידול בקר  ועופות. המושב מחזיק מעמד שלוש שנים – ומתפרק.