רישום רכבים לכניסה אוטומטית בשער היישוב

בשער הכניסה ליישוב הותקנה מערכת אוטומטית לזיהוי רכבים ופתיחה אוטומטית לרכבים רשומים והמזוהים במערכת.

אם ברצונכם לרשום את רכביכם, יש למלא את פרטי הזיהוי של בעל הרכב וכל פרטי הרכב.

הרישום אינו מאושר אוטומטית, כל רישום עובר הליך המאשר את זהותם של הבעלים והרכבים שנרשמו ולאחר מכן יאופשר זיהו אוטומטי במערכת הכניסה.

מעבר לרישום/כניסה למערכת