מחבר: מערכת

מידעומר 264

מידעומר 263

מידעומר 262

שיבוץ לגן ילדים לשנת הלימודים תש"פ

מידעומר 260

מידעומר 259

רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר‎

הרישום לביה"ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו' בתשע"ט בבי"ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין). הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא מיום 01/04/2018 בשעה 07:00 ועד יום 03/05/2019 בחצות. בעת

רישום לגני ילדים ולכיתות א'

ההרשמה דרך האינטרנט בקישור הבא

מידעומר 258

מידעומר 257

Top