ממונה תלונות הציבור

מר שמואל לביא
פניות לכתובת דואר אלקטרוני
shmuel513@gmail.com