רישום ללימודים בתיכון מקיף עומר‎

הרישום לביה"ס מיועד לתלמידים שסיימו לימודיהם בכיתות ו' בתשע"ט בבי"ס עומרים ולתושבי עומר, שילדם למד במסגרת אחרת (הרישום האינטרנטי מבוסס על נתוני המנהל לרישום אוכלוסין).
הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא

מיום 01/04/2018 בשעה 07:00 ועד יום 03/05/2019 בחצות.
בעת הרישום הנכם מתבקשים לצרף סריקת ת.ז שלכם ובו ספח עם פרטי הילד הנרשם וכן תעודת מחצית א'.
הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם. הורים המתקשים בביצוע הרישום, מוזמנים לפנות למזכירת בי"ס, סיון בגולה, בטלפון 08-6900179 (שלוחה 104) לסיוע בתהליך זה.
לידיעתכם: תקופת הרישום מוגבלת לתאריכים הנ"ל לצורך עבודת שיבוץ התלמידים בכיתות ע"י הצוות החינוכי. רישום שלא יבוצע בזמן שנקבע עלול לפגוע בשיבוץ ילדכם בהמשך.

תושבים חדשים בעומר- שימו לב:

הנכם נדרשים להגיע לבי"ס לצורך הרישום.
בהגעתכם עליכם להביא:

  • מסמך רשמי מטעם המועצה המקומית המאשר את מגוריכם ביישוב.
  • צילום ת.ז שלכם ובו ספח עם פרטי הילד הנרשם.
  • צילום תעודת מחצית א'.
  • 2 תמונות פספורט של הילד.

ילדיכם יוזמנו באופן אישי למפגש עם הצוות החינוכי לצורך היכרות ושיבוץ מתאים.
בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות למזכירת בי"ס, סיון בגולה, לפי הפרטים הרשומים מעלה.

התשלום לבי"ס וקבלת ספרי לימוד ייעשו בסמוך לפתיחת שנה"ל (המועד המדויק יפורסם באתר היישוב ובאתר בי"ס).

למעבר לאתר הרישום – לחצו כאן