פרוטוקולים

ישיבות מועצה

ישיבות מועצת עומר – שנת 2017 ישיבת מועצה מס' 43.1/2017 מיום 18.1.2017 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 44.1/2017 מיום 18.1.2017 ישיבת מועצה מס' 45.2/2017 מיום 1.2.2017 ישיבות מועצת עומר – שנת 2016 ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 31.1/2016 … להמשיך לקרוא

ישיבות הנהלה

  שנת 2017 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 1.2.2017 שנת 2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 13.1.2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 3.2.2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 15.5.2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 8.6.2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 6.7.2016 פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 7.12.2016 … להמשיך לקרוא

הועדה לתכנון ובניה, רשות רשוי וועדת המישנה

שנת 2014 פרוטוקול החלטות מישיבת ועדת משנה 4/2014 מתאריך 14.9.14 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20140008 מתאריך 29.9.14 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20140007 מתאריך 27.8.14 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20140006 מתאריך 22.7.14 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20140005 … להמשיך לקרוא

ועדת ביטחון

פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 27.1.2010 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 15.2.2010 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 7.3.2011 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 23.5.2011 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 12.9.2011 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 11.12.2011 פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון … להמשיך לקרוא

ועדת מל"ח

סיכום ישיבה מתאריך 25.1.2010 סיכום ישיבה מתאריך 5.4.2011 פרוטוקול תרגיל מל"ח אשר נערך בחודש אפריל 2011 בבי"ס עומרים סיכום ישיבה מתאריך 14.9.2011 סיכום ישיבה מתאריך 21.9.11 סיכום ישיבה מתאריך 5.12.11 סיכום ישיבה מתאריך 4.1.12 פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח ומטה מל"ח … להמשיך לקרוא

ועדת חינוך

  פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 30.3.2011 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 18.7.2011 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 31.10.2011 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 13.3.2014 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 1.5.2014 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 13.7.2014 פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 5.1.2015

ועדה לאיכות הסביבה

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה אשר התקיים ב 27.12.12 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה אשר התקיים ב 19.6.12 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה אשר התקיים ב 6.3.13 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 1.2.2015 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 8.3.2015

ועדה חקלאית

פרוטוקול ועדה מס' 1 מתאריך 23.2.11

ועדת תמיכות

פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2014 מתאריך 22.4.14 פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2014 מתאריך 4.3.14 פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2015 מתאריך 27.1.2015 פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2015 מתאריך 31.3.2015 פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2015 מתאריך 16.6.2015

דו"ח ממונה תלונות הציבור

דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2008-2009 דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2010 דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2011 דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2012 דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2013

ועדת זה"ב

פרוטוקול ישיבת ועדת זה"ב שנתקיימה ביום ד' 5.10.11 פרוטוקול ישיבת ועדת זה"ב אשר התקיימה בתאריך 29.10.15

סגור לתגובות.