עצרת זיכרון לשואה ולגבורה ביום רביעי 11.4.18 בשעה 20:00 במקיף עומר

נשלח ב בעומר, חינוך, תרבות