עצרת זיכרון לשואה ולגבורה, ביום רביעי כ"ו בניסן תשע"ט 1.5.2019 בשעה 20:00 בבית הספר המקיף עומר.

עצרת זיכרון לשואה ולגבורה, תתקיים ביום רביעי כ"ו בניסן תשע"ט 1.5.2019 בשעה 20:00 בבית הספר המקיף עומר.