מחלקת התברואה החלה השבוע באחזקה מונעת והדברה של כל שוחות הביוב העירוניים בעומר. 

במטרה לשמור על איכות החיים בישוב, מחלקת התברואה החלה השבוע כמידי שנה באחזקה מונעת והדברה של כל שוחות הביוב העירוניים בעומר.
התוצאה השמדה ומניעת התרבות תיקנים ושאר המזיקים החיים בשוחות הביוב.
מומלץ לתושבים לבצע באופן פרטי הדברת השוחות הפרטיות (ע"י מדביר מוסמך) בכדי למנוע מהתיקנים הנמלטים להיכנס לשוחות בחצרות הבתים.