חברי המועצה


פיני בדש
badash@ladpc.gov.il
ראש המועצה


ד"ר אתי לוצאטו
estherl@luzzatto.co.il
סגנית ומ"מ ראש המועצה
ד"ר עדי אברהם
adlioh@bezeqint.net

עו"ד צילי עמיר
zili@amirlaw.co.il

סימה כחלון

simak@hatzerim.co.il
אלון תבור
alon.tavor64@gmail.com
ציון אלמלם
el_zion@walla.com
עו"ד רפי בוקר
bokerrafi@gmail.com
פרופ' אמיר אליעזר
amir@sce.ac.il