חברי המועצה


פיני בדש
badash@ladpc.gov.il
ראש המועצה
08-6291133
עומר בתנופה עם תושבים

ד"ר אתי לוצאטו
estherl@luzzatto.co.il
סגנית ומ"מ ראש המועצה
052-3000555
עומר בתנופה עם תושבים

ד"ר עדי אברהם
adlioh@bezeqint.net
עומר בתנופה עם תושבים

עו"ד צילי עמיר
zili@amirlaw.co.il
054-6666674
עומר בתנופה עם תושבים
simakahlon
סימה כחלון

simak@hatzerim.co.il
052-2877737
עומר בתנופה עם תושבים

אלון תבור
alon.tavor64@gmail.com
עומר בתנופה עם תושבים
ציון אלמלם
ציון אלמלם
el_zion@walla.com
050-4246400
עומר מתחדשת
רפי בוקר
עו"ד רפי בוקר
bokerrafi@gmail.com
054-2002513
עומר מתחדשת

פרופ' אמיר אליעזר
amir@sce.ac.il
052-2701285
עומר שלנו