ועדות המועצה

בחירת ועדות למועצה הנבחרת מיום 20.11.2013.
ישיבת מועצה מתאריך 13.11.13, מתאריך 11.12.13 ומתאריך 14.9.14

1. ועדת הנהלה: מתאם ראש המועצה.
פיני בדש- יו"ר
אתי לוצאטו- חברה
עדי אברהם – חבר
צילי אמיר – חברה
אלון תבור – חבר
דוד רובין -גזבר
איתי דהן -מנכ"ל
ניסים ניר -דובר המועצה
שמואל לביא – מבקר המועצה
עמירם קראוס – יועץ משפטי.

2. ועדת הנחות.
1. אתי לוצאטו יו"ר
2. אמיר אליעזר – חבר
דוד רובין גזבר
עמירם קראוס – יועץ משפטי
ענת דוננפלד – רווחה

3. ועדת ביקורת
1. אמיר אליעזר – יו"ר
2. סימי קחלון – חברה
3. ציון אלמלם – חבר
עמירם קראוס – יועץ משפטי
דוד רובין – גזבר
איתי דהן – מנכ"ל
לביא שמואל – מבקר

4. ועדת מכרזים
1. אתי לוצאטו – יו"ר
2. סימי קחלון – חברה
3. אלון תבור – חבר
4. עדי אברהם – חבר
5 אמיר אליעזר – חבר
6 רפי בוקר – חבר
עמירם קראוס – יועץ משפטי
אלי כהן- מהנדס המועצה
איתי דהן – מנכ"ל

5. ועדה לשמור אתרים.
1. סימי קחלון – יו"ר
2. ציון אלמלם – חבר
3. רפי בוקר- חבר
4. אמיר אליעזר – חבר
אלי כהן -מהנדס המועצה

6.ועדת חינוך.
1. צילי אמיר – יו"ר
2.עדי אברהם – חבר
3. גרגורי פוזננסקי – ראש אגף חינוך
4.יו"ר ועד ההורים בי"ס עומרים
5.יו"ר ועד ההורים בי"ס מקיף עומר
6. אפרת בשירי – מנהלת בי"ס עומרים.
7.זיוה דרורי – מנהלת מקיף עומר.
8.כרמלה שדה – פסיכולוגית.
9.אורלי חסון – מנהלת תרבות.
10.אמנון גלסנר – חבר
11.חני איפרגן – חברה
12.נועה זקין – חברה
13. משה פישר – חבר
14.ספיר חכימיאן – חברה
15. אורית וולפסון – חברה
16. קרן אזולאי – חברה
17. שמוליק יפרח- חבר
18. הילה יצחק – חברה
19. ניב חכימי -חבר

מתאם : אמיר ברנע – מנהל אגף החינוך.

7. ועדת ביטחון
1. אמיר אליעזר – יו"ר
2 רפי בוקר
3. משה שוחט – קב"ט המועצה
4. אדי יוסף – שוטר הישוב
5. יעקב בקימר – רמ"ט מל"ח
6. נדב טורנר – חבר
7. תומר יונה – חבר
8.בועז לקס – חבר
9.אילן ביטון – חבר
10.נחשון דביר – חבר
11.דורון עמיר- חבר
12.שלמה אליהו- חבר
13. עומרי בן אליעזר

8. מטה לזהירות בדרכים .(נבחרים ונציגי גופים).
1. מר עדי אברהם – יו"ר
2.גב' צילי עמיר – חברה
3.מר ציון אלמלם- חבר
4.מר רפי בוקר – חבר
5. מר משה פישר – חבר
6. יו"ר מועצת תלמידים
7. איתי דהן- מרכז המטה.
(מר גרגורי פוזננסקי – מנהל אגף החינוך. )
(מר כהן אלי – מהנדס המועצה )
(מר ישראל דניאלי – הנדסת תנועה מקומית)
(מר יגאל לוי – ראש משרד תנועה משטרת עיירות)
(גב' זיוה דרורי – מנהלת בי"ס מקיף )
(גב' אפרת בשירי – מנהלת בי"ס עומרים)
( רכזת זה"ב בי"ס מקיף.)
(–רכזת זה"ב בי"ס עומרים.)
מוניקה בן עמי

9. ועדה לאיכות הסביבה.
1.אלון תבור – יו"ר
2.עדי אברהם – חבר
3.רפי בוקר- חבר
4.ציון אלמלם- חבר
5.האוורד צ'ארלס – חבר
6.לבנה גן – נציג ציבור
איתי דהן – מנכ"ל
(דוד יאיר – מנהל תברואה)

10. ועדה למאבק בנגע הסמים ובאלימות.
1. עדי אברהם – יו"ר
2. צילי אמיר – חברה
3. אמיר אליעזר – חבר
4. רפי בוקר- חבר.
אמיר ברנע – מנהל אגף החינוך
ענת דוננפלד – רווחה
נציגת ציבור.
נציגת ציבור.
גב' זיוה דרורי – חברה – מנהלת בי"ס מקיף
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

11. ועדת רכש ובלאי .(מקצועית – עפ"י חוק)
גזבר – יו"ר ומרכז – מר דוד רובין
מנכ"ל – מר איתי דהן
קנין המועצה – טל וינדרוב
מנהל היחידה הנוגעת לקניה בלאי.

12. ועדת מל"ח. מתאם הקב"ט.
ראש ראשות – פיני בדש
רמ"ט מלח – בקימר יעקב
מנכ"ל- איתי דהן
קב"ט- משה שוחט
נציג ציבור – הראל שמואל
נציג ציבור

13.מטה מל"ח- עובדי מועצה – שיבוץ בחרום לפי תפקידים רגיעה.
רמ"ט – בקימר יעקב
ראשי מכלולים ראשי מדורים .
משה שוחט (שוקי) – ר' מכלול בטחון ציון אלבז – מים וביוב
אלי כהן – מכלול תשתיות ולוגיסטיקה עזרא כהן –חשמל.
איתי דהן – מכלול מנגנון ומשאבי אנוש צמ"ה – ציון אלבז
ניסים ניר – מכלול מידע לציבור
טפול רכב- לאוניד
גרגורי פוזננסקי– מכלול אוכלוסיה וחינוך תשתיות – ישראל דניאלי
ענת דוננפלד – יו"ר פס"ח ומחלקת רווחה בינוי – שלמה דגן.
דוד רובין – גזברות ותקשורת בטיחות – אבי אלון
לביא שמואל- קמבץ – מרכז הפעלה מכלול מנגנון ומשאבי אנוש
מזון משכ"ל – טל וינדרוב

בריאות ותברואה ואיכות הסביבה- דוד יאיר
דלק ותחבורה – אוחנה אהרון
וטרינריה – ד"ר איתן ברנע
מכלול אוכלוסיה וחינוך .
ענת דוננפלד – יו"ר פסח ומח' רווחה
כרמלה שדה – שרות הפסיכולוגי
הרב גינזבורג – שרותי דת.
עמי זפרני – ספורט ונוער
טפול בחללים – ביטון שמעון
קליטת אוכלוסיה (פס"ח) אורה מנור
מכלול תקשורת- ניסים ניר
יוסי מלול – תקשורת ומחשוב.

14. ועדת תמיכות – (עפ"י חוק)
(מקצועית )
דוד רובין – גזבר
איתי דהן – מנכ"ל
עמירם קראוס- יועץ משפטי

15. נציגי ציבור לועדת קבלת עובדים
1.
2.
3.

16. ועדה להקצאת קרקעות- מתאם ראש המועצה .
(מקצועית לפי נוהל משרד הפנים )
פיני בדש – יו"ר
גזבר המועצה – מר דוד רובין
מהנדס המועצה – מר אלי כהן
מנהל נכסים – מר ישראל דניאלי
מנכ"ל – מר איתי דהן
יועץ משפטי – עמירם קראוס.

17. ועדה חקלאית – לפי בחירות מיוחדות.
גזית אליהו – יו"ר
עדה פלג – חברה נציגת החקלאים
פיני בדש – חבר נציג המועצה .

2. הועדה לתכנון ובניה – כל חברי המועצה. (ועדה סטטטורית נפרדת)

3. ועדת משנה לתכנון ובניה . מתאם המהנדס.(ועדה סטטטורית נפרדת)
פיני בדש – יו"ר
אלון תבור – חבר
אתי לוצאטו – חברה
עדי אברהם – חבר
סימי קחלון – חברה
אמיר אליעזר – חבר
רפי בוקר – חבר
אלי כהן – מהנדס
עמירם קראוס- יועץ משפטי