רישום לגני ילדים ולכיתות א'

ההרשמה דרך האינטרנט הסתיימה השנה
ניתן להרשם לכיתות א' בבית הספר עומרים
ולגני ילדים במחלקת החינוך