הרשמה לבוגרי כיתות ו' לבית הספר המקיף בעומר.

תלמידי כתות ו' והוריהם,
שלום וברכה!
בשנת הלימודים הבאה בשעה טובה ומוצלחת תצטרפו לתיכון מקיף עומר.
אנו שמחים להזמינכם להירשם לביה"ס.
לצורך כך עליכם להצטייד במסמכים הבאים: 1. צילום ספח תעודת זהות שבו רשום הילד/ה
2. צילום תעודת מחצית א'
3. שתי תמונות פספורט
להלן מועדי הרישום שיתקיים בספריית ביה"ס: ביום א' 2.4.17  בשעות 09:00-15:00, ביום ב' 3.4.17 בשעות 09:00-15:00, ביום ג' 4.4.17 בשעות 08:30-12:00 ובשעות 16:00-19:00. לפרטים נוספים: 08-6900179 שלוחה 125 רחל.