הנדסה


מהנדס המועצה
מר אלי כהן
elic@omer.muni.il


רחוב תמר – לפני ואחרי


הכביש המורחב בכניסה הדרומית לישוב

קישור לאתר ההנדסי של הוועדה המקומית עומר

 

http://omer.complot.co.il/Pages/default.aspx

 

מהנדס המועצה המקומית הוא הסמכות המקצועית בכל הנוגע לתכנון היישוב, הבנייה הציבורית על כל מרכיביה, הפיקוח והרישוי.

מתפקידו של המהנדס להמליץ למועצה על ביצוע של עבודות לטווח קצר וארוך, בכל הנוגע לתכנון ולבנייה בתחום היישוב כולו.

תחום פעולותיה של מחלקת ההנדסה ייעוץ כללי בענייני תכנון, בנייה ופיתוח. תאום בין הקבלנים הזכיינים לבין המועצה.
ייזום הבנייה הציבורית לפי החלטות המועצה, ליווי, תכנון וביצוע. תכנון תכניות מפורטות ותכניות מתאר, בניית בניני ציבור ופיתוח שטחי ציבור.
פיקוח ורישוי על כל הבנייה בישוב. תכנון נופי של היישוב. טיפול בתלונות הציבור בכל הנוגע לתכנון, בנייה ופיתוח.
שמאות – היטל השבחה. תכנון הסדרי התנועה בהתאם לתכניות אב לתחבורה.

שיקום ושיפור פני היישוב והתשתיות החלפת קווי מים; הטמנה תת-קרקעית של קווי תקשורת;
החלפת מדרכות אספלט למדרכות מאבנים משתלבות; ריפוד כבישים + שינויים + הסדרת תנועה; בניית כיכרות לריסון
התנועה ולהסדרתה; עבודה שוטפת רישוי ופיקוח על הבנייה הפרטי.

שעות קבלת קהל במחלקת ההנדסה
יום ראשון  08:30-13:00
יום שלישי 16:00-18:00
יום חמישי 08:30-13:00

מזכירת מהנדס המועצה הגב’ רוית כהן 08-6291144
ravitc@omer.muni.il

 

נגישות משרדי הוועדה

קבלת קהל נגישה מתקיימת במשרדי המועצה, הנמצאים  בסמיכות הנגישים באמצעות מעלית,
שרותים נגישים
וכל העזרים הנדרשים.

 

הועדה לתכנון ובניה, רשות רשוי וועדת המישנה

שנת 2018

החל משנת 2018 כל הפרוטוקולים נמצאים באתר ההנדסי של המועצה

http://omer.complot.co.il/Pages/default.aspx

 

שנת 2017

פרוטוקול ישיבת משנה לתכנון ובניה 1.2017 מיום 25.1.2017
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170001 מיום 5.1.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170002 מיום 19.2.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170003 מיום 26.4.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170004 מיום 28.6.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170005 מיום 5.9.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170006 מיום 8.11.17
פרוטוקול ישיבת רשות רשוי מספר 20170007 מיום 11.12.17

הצג פרוטוקולים משנים קודמות

שנת 2016

תיק תכנון ובניה שנסגרו בהסדר מותנה 18.2012
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20160001 מיום 27.1.16
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20160002 מיום 25.2.16
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20160003 מיום 30.3.16
פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה 20160004 מ 7.6.16

שנת 2015

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150001 מיום 20.1.15
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150002 מיום 17.2.15
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150003 מיום 19.3.15
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150004 מיום 19.4.15
פרוטקול ישיבת ועדת מישנה לתכנון ובניה 1/2015 מתאריך 1.4.2015
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2015006 מיום 16.6.15
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2015007 מיום 6.7.15
פרוטקול ישיבת ועדת מישנה לתכנון ובניה 2/2015 מתאריך 23.6.2015
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150010 מיום 29.10.15
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20150011 מיום 30.11.15

שנת 2014

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010

שנת 2009