המועצה המקומית עומר אישרה מתן הנחה בארנונה לתושבי עומר המשרתים במילואים.

המועצה המקומית עומר אישרה מתן הנחה בארנונה לתושבי עומר המשרתים במילואים.
בישיבתה האחרונה, מיום 2.5.18, אישרה המועצה מתן הנחה של 5% בארנונה לחיילי מילואים פעילים.
זאת בהתאם לתיקון מס' 3 בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), המתיר למועצה לתת הנחה בארנונה בשיעור של עד 5% למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל.
בימים הקרובים תפרסם גזברות המועצה הנחיות למימוש ההנחה.