החלו עבודות ברחוב הגפן, במסגרת שידרוג הרחוב המשולב

לרווחת תושבי עומר, בימים אלה החלו עבודות ברחוב הגפן, במסגרת שידרוג הרחוב המשולב, יתוקנו הריצופים ואבני השפה, מיסעת הדרך תורחב בחלק מהמקומות בכדי לאפשר תנועת רכבים נוחה, מרווחת ובטוחה יותר וכן תבוצע תוספת של 8 חניות ציבוריות, קו קולחין להשקיה יוטמן לאורך הרחוב, כמו כן ישודרג הגינון בשטחים הציבוריים.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית אשר תיגרם במהלך העבודות.
בסיום הפרוייקט נזכה לרחוב משודרג ונאה.