הורים יקרים, אנו שמחים להודיעכם כי החל מה-11/7/19 בשעה 16:00, תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים באתר המועצה.

שיבוץ לגן ילדים לשנת הלימודים תש”פ.
הורים יקרים, אנו שמחים להודיעכם כי החל מה-11/7/19 בשעה 16:00, תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים באתר המועצה. *השיבוץ לתינוקיות ולפעוטונים ישלח היום בדואר לבתי התושבים*, בקשה לשינוי השיבוץ תתבצע בעזרת טופס אשר צורף להודעה.
המועצה מקומית עומר וצוות אגף החינוך מקדמים בברכה את כניסתם של ילדיכם לגני הילדים בישוב, מחלקת החינוך עשתה מאמץ רב לשבץ את הילדים בהתאם לבקשתכם,
אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר השיבוץ של הגנים באמצעות תעודת זהות של התלמיד וההורה ולאחר מכן באמצעות קוד סודי ולבדוק היכן שובץ ילדכם.
בקשה לשינוי שיבוץ ניתן להעביר בטופס המקוון, הנמצא באתר המועצה החל מתאריך 11/07/2019 ועד לתאריך 22/07/2019.
בקשות שתגענה לאחר התאריך הנקוב – לא ידונו.
במהלך חודש אוגוסט תישלח אליכם הזמנה לפגישת היכרות עם הצוות החינוכי של הגן.
אנו מאחלים לכם חופשה מהנה ובטוחה והצלחה בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.