ברחובות הדר ותפוז בסמוך לאמפי, הפיס ובית המוזיקה, נוספו פנסי לאד לבטיחות הולכי הרגל.

פרוייקט שדרוג תאורת הרחובות בפנסי לאד נמשך, ברחובות הדר ותפוז בסמוך לאמפי, הפיס ובית המוזיקה, נוספו עמודי תאורה לבטיחות הולכי הרגל.