בקשה לשינוי שיבוץ בגני הילדים ניתן להגיש עד 12.8.18

בימים הקרובים הנכם עתידים לקבל את השיבוץ לגנים עבור בנכם / בתכם לשנת הלימודים תשע"ט.

בקשה לשינוי שיבוץ ניתן להעביר בכתב בלבד עד לתאריך 12/8/18 על גבי טופס הערעורים שנמצא באתר המועצה בדף הראשי.

את הבקשות יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: liatg@omer.muni.il .

בקשות שתגענה לאחר התאריך הנקוב לא ידונו. 

אנו מאחלים לכם המשך חופשה נעימה ובטוחה והצלחה רבה בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.

מחלקת החינוך.

להורדת הקובץ