ביום חמישי 3.10 התינוקיות והפעוטונים יפעלו במתכונת רגילה. גני ילדים לגילאי 3+ יפעלו החל מהשעה 09:00

במחאה על שריפת גן הילדים ומכונית הגננת במושב חלץ, הודיעה הסתדרות המורים על עיכוב בפתיחת גני הילדים הציבוריים בכל רחבי הארץ, הגננות יגיעו בשעה 09:00 לגני הילדים ואילו הסייעות יגיעו לגן כרגיל.
התינוקיות והפעוטונים יפעלו במתכונת רגילה.
ע"פ הנחיית השלטון המקומי במידה ויש מבוגר נוסף עם הסייעת כמו הורים ניתן לקלוט הילדים עד הגעת הגננת.