גאווה לעומר, בדירוג הרשויות לשנת 2019, טיפסה עומר למקום השלישי ביציבות הפיננסית.

גאווה למועצה! בדירוג הרשויות לשנת 2019, שערכה חברת המידע העסקי CofaceBDI,
טיפסה עומר למקום השלישי ביציבות הפיננסית.
היציבות הפיננסית של רשות מקומית היא תוצאה של התנהלות יעילה ואחראית של המועצה, מבחינה פיננסית ותפעולית לאורך כל השנה.
בדרוג צויין: " באשר ליציבות הפיננסית של המועצות המקומיות והאזוריות, מועצת כפר שמריהו הגיעה למקום הראשון, בעוד שמועצת רמת נגב צנחה למקום 11. לכפר שמריהו גם הדירוג הסוציואקונומי הגבוה ביותר (10) והיא גם מחזיקה במקום השני ביחס גבייה. במקום השני, לאחר שלוש שנים במקום השלישי, נמצאת המועצה המקומית גן רווה, ואל המקום השלישי טיפסה המועצה המקומית עומר שבנגב, שיפור של מקום אחד לעומת אשתקד. במקום הרביעי נמצאת באר טוביה",