אגף החינוך נערך לקראת הרישום למעונות היום ביישוב לשנת הלימודים תש”פ, הרישום יתבצע דרך אתר המועצה.

שמחים להודיעכם כי בימים אלה אגף החינוך נערך לקראת הרישום למעונות היום ביישוב לשנת הלימודים תש”פ,

לרווחת התושבים, הרישום למעונות היום, יתבצע דרך אתר המועצה.

עומר הינה בין הרשויות היחידות בארץ אשר לוקחת תחת חסותה את הפיקוח והחינוך לגיל הרך מגיל 9 חודשים.

פרטים נוספים יימסרו בהקדם.